Vedligeholdelse af hjemmeside

Vi tilbyder at vedligeholde hjemmesiden så den fremstår levende og afspejler jeres aktuelle nyheder, aktiviteter, markedsføringskampagner og annoncering.

Vi følger med i hvad der køres af kampagner, brochurer og øvrige aktiviteter så også jeres kunder får glæde af dette.

Lav en vedligeholdelsesaftale!

Vi vedligeholder hjemmesiden så den fremstår levende og afspejler jeres aktuelle nyheder, aktiviteter, markedsføringskampagner og annoncering.

Omfang af vedligeholdelse varierer med jeres aktivitets- og ambitionsniveau og kan være 5, 10 eller 20 timer pr. måned.

Aftalen kan til hver en tid opsiges ved udgangen af et kvartal.

Status og aktivitetsmøde

Vi har gode erfaringer med at holde et årligt/halvårligt eller kvartalvis status- og aktivitetsmøde. Sammen samler vi op på erfaringer fra det forløbne år, ser på virksomhedens planer for det kommende og nye markedsføringsmuligheder på hjemmesiden såvel som online synlighed.

Mødet resulterer i en handleplan for den næste periode og iværksættelse af nye markedsføringsaktiviteter.

Kom videre i din markedsføring nu!

Trænger din hjemmeside til vedligeholdelse, eller er du kørt fast i et problem du ikke selv kan løse, så kontakt Susanne på 27119677.